Φροντιστήρια Προβολή Σέρρες

Αξιολόγηση Μαθητών

Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας.
Στην περίπτωση των μαθητών μας το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και
δεξιότητες, αλλά και η ευαισθητοποίηση που δέχτηκε ο μαθητής στο πεδίο των αξιών της ζωής και της κοινωνίας.
Με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε τη συνεχή και οργανωμένη διαδικασία ελέγχου του μαθητή, με ερωτήσεις-τεστ-διαγωνίσματα και συζήτηση.
Τι μπορεί να αξιολογηθεί;
•Η γνώση πληροφοριών
•Η κατανόηση των πληροφοριών
•Η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων ή στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων
•Η δεξιότητα ανάλυσης και ερμηνείας
•Η συνθετική ικανότητα
•Η κριτική σκέψη
•Η παρατηρητικότητα
•Η φαντασία
•Η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία

Επίσης λαμβάνονται υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά του μαθητή όπως:
•Το ενδιαφέρον για το μάθημα.
•Η προσπάθεια που καταβάλλει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος.
•Η συμμετοχή στο μάθημα.
•Η ακρίβεια στο λόγο και η ικανότητα να χρησιμοποιεί την κατάλληλη ορολογία.
•Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει.
•Η συνεργασία με τα άλλα άτομα της τάξης και τους καθηγητές.

Η αξιολόγηση γίνεται για να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός το μαθητή και να οργανώσει την παραπέρα εργασία του (πορεία μαθημάτων, ρυθμός, μέθοδος, τρόπος αντιμετώπισης).

Διαγνωστική αξιολόγηση.
Για να διαγνώσει ο εκπαιδευτικός σε ποιο βαθμό πέτυχε η προηγούμενη διδακτική του προσπάθεια, ώστε να βελτιώσει, αντίστοιχα, το ρυθμό και τη μέθοδο της διδασκαλίας του.

Διαμορφωτική αξιολόγηση.
Για προαγωγή από τάξη σε τάξη. Στόχος κεντρικός είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο ο εξεταζόμενος έχει την αναγκαία προπαιδεία, για να προχωρήσει στην επόμενη τάξη.

Τελική αξιολόγηση
Για να πληροφορεί ο διδάσκων τον εκπαιδευόμενο και τον κηδεμόνα του ποια είναι η πορεία του μαθητή ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας, να αναζητεί τα αίτια και να υποδεικνύει μέτρα βελτίωσης.

logo

 Η 1η σου επιλογή
Διαθέτοντας 27 χρόνια εμπειρίας, έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό και πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης
που έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Μέλος της ΟΕΦΕ

oefe

Επικοινωνία

info(@)provoliserres.gr
  23210-45443
  Βενιζέλου 109-Σέρρες
Και εδώ...