Φροντιστήρια Προβολή Σέρρες

Αξιολόγηση Μαθητών

Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας.
Στην περίπτωση των μαθητών μας το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και
δεξιότητες, αλλά και η ευαισθητοποίηση που δέχτηκε ο μαθητής στο πεδίο των αξιών της ζωής και της κοινωνίας.
Με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε τη συνεχή και οργανωμένη διαδικασία ελέγχου του μαθητή, με ερωτήσεις-τεστ-διαγωνίσματα και συζήτηση.
Τι μπορεί να αξιολογηθεί;
•Η γνώση πληροφοριών
•Η κατανόηση των πληροφοριών
•Η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων ή στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων
•Η δεξιότητα ανάλυσης και ερμηνείας
•Η συνθετική ικανότητα
•Η κριτική σκέψη
•Η παρατηρητικότητα
•Η φαντασία
•Η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία

Επίσης λαμβάνονται υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά του μαθητή όπως:
•Το ενδιαφέρον για το μάθημα.
•Η προσπάθεια που καταβάλλει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος.
•Η συμμετοχή στο μάθημα.
•Η ακρίβεια στο λόγο και η ικανότητα να χρησιμοποιεί την κατάλληλη ορολογία.
•Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει.
•Η συνεργασία με τα άλλα άτομα της τάξης και τους καθηγητές.

Η αξιολόγηση γίνεται για να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός το μαθητή και να οργανώσει την παραπέρα εργασία του (πορεία μαθημάτων, ρυθμός, μέθοδος, τρόπος αντιμετώπισης).

Διαγνωστική αξιολόγηση.
Για να διαγνώσει ο εκπαιδευτικός σε ποιο βαθμό πέτυχε η προηγούμενη διδακτική του προσπάθεια, ώστε να βελτιώσει, αντίστοιχα, το ρυθμό και τη μέθοδο της διδασκαλίας του.

Διαμορφωτική αξιολόγηση.
Για προαγωγή από τάξη σε τάξη. Στόχος κεντρικός είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο ο εξεταζόμενος έχει την αναγκαία προπαιδεία, για να προχωρήσει στην επόμενη τάξη.

Τελική αξιολόγηση
Για να πληροφορεί ο διδάσκων τον εκπαιδευόμενο και τον κηδεμόνα του ποια είναι η πορεία του μαθητή ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας, να αναζητεί τα αίτια και να υποδεικνύει μέτρα βελτίωσης.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

 

treeΟ επαγγελματικός προσανατολισμός βέβαια είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που δεν καταλήγει στην επιλογή Κατεύθυνσης και τις Πανεπιστημιακές σπουδές που θα ακολουθήσει κάθε μαθητής, αλλά συνεχίζεται με την επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, με την επιλογή επαγγέλματος και εργασιακού περιβάλλοντος. Περνά από πολλά εξελικτικά στάδια και ωριμάζει μαζί με το άτομο μιας και τροποποιούνται τα κριτήρια με τα οποία το άτομο αξιολογεί τα επαγγέλματα και οι αξίες που θεωρεί σημαντικές στην καριέρα που θα ακολουθήσει.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη των μαθητών, αλλά και των γονιών, για επιπλέον υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής αντικειμένου σπουδών. Πράγματι, η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες αλλαγές σε οικονομικό επίπεδο προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας μέσα στο οποίο οι νέοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν ένα αντικείμενο σπουδών, που να ταιριάζει στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά ταυτόχρονα να τους προσφέρει και θετικές επαγγελματικές προοπτικές.

Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν πρόσφατα διατυπωθεί αποσκοπούν να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους στις επιλογές τους. Καθοριστικοί παράγοντες θεωρούνται η προσωπικότητα του ατόμου, οι ικανότητές του, τα ενδιαφέροντά του, οι επαγγελματικές αξίες που αναζητά το άτομο στην εργασία του, η ηλικία και το φύλο, οι οικογενειακές επιρροές, καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

Έτσι, ο στόχος της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τους παράγοντες αυτούς προκειμένου να διασφαλιστεί το ταίριασμα της ιδιοσυγκρασίας και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου με το μελλοντικό του επάγγελμα.

 

ΒΑΣΕΙΣ 2015

1. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:
 
“1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
2. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο : 
 
“2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
3. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο: 
 
“3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls” 
 
4. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο: 
 
“4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls” 
 
5. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο: 
 
“5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
6. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο: 
 
“6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
7. Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο: 
 
“7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
8. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:
 
“8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
9. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
“9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 
10. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο 
 
 “10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls”
 

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες

logo

 Η 1η σου επιλογή
Διαθέτοντας 27 χρόνια εμπειρίας, έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό και πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης
που έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Μέλος της ΟΕΦΕ

oefe

Επικοινωνία

info(@)provoliserres.gr
  23210-45443
  Βενιζέλου 109-Σέρρες
Και εδώ...