Φροντιστήρια Προβολή Σέρρες

Γ Λυκείου - Ανθρωπιστικών σπουδών

Θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία ξεκινά με εντατικό πρόγραμμα που διαρκεί 4 εβδομάδες. Τα τμήματα συγκροτούνται αρχές Ιουνίου όταν οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει το επιστημονικό πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται. Τα μαθήματα συνεχίζονται από 16 Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων τους.

Χρονοδιάγραμμα απόλυτης προετοιμασίας

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και δύο ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από την ομάδα Ανθρωπιστικών σπουδών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 1 ή 2 από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:

  • Επιστημονικό Πεδίο Νομικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα των Λατινικών
  • Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα των Μαθηματικών γενικής παιδείας
  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας γενικής παιδείας.

*Να σημειωθεί ότι στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής υπάρχει απώλεια μορίων λόγω χαμηλότερων συντελεστών στον υπολογισμό της βαθμολογίας.

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού - Άγνωστο κείμενο

2

Αρχαία Προσανατολισμού - Γνωστό κείμενο

1

Αρχαία Προσανατολισμού - Γραμματική

1

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Ιστορία Προσανατολισμού

2

Σύνολο

8

 

Από τα παρακάτω μαθήματα οι μαθητές επιλέγουν 1 ή 2:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Λατινικά

2

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας

1Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πραγματοποιούνται ΣΥΝΕΧΩΣ Διαγωνίσματα προσομοίωσης με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του χρόνου και του άγχους των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Γ Λυκείου - Οικονομίας & Πληροφορικής

Θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία ξεκινά με εντατικό πρόγραμμα που διαρκεί 4 εβδομάδες. Τα τμήματα συγκροτούνται αρχές Ιουνίου όταν οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει το επιστημονικό πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται. Τα μαθήματα συνεχίζονται από 16 Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων τους.

Χρονοδιάγραμμα απόλυτης προετοιμασίας

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και δύο ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές.

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Από την Ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 1 ή 2από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:

  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, επιλέγοντας το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,
  • Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας.
  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας.

Να σημειωθεί ότι στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής υπάρχει απώλεια μορίων λόγω χαμηλότερων συντελεστών στον υπολογισμό της βαθμολογίας.

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού

5

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Σύνολο

9

Από τα παρακάτω μαθήματα οι μαθητές επιλέγουν 1 ή 2:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας

1


Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πραγματοποιούνται ΣΥΝΕΧΩΣ Διαγωνίσματα προσομοίωσης με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του χρόνου και του άγχους των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Γ Λυκείου - Θετικών σπουδών

Θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία ξεκινά με εντατικό πρόγραμμα που διαρκεί 4 εβδομάδες. Τα τμήματα συγκροτούνται αρχές Ιουνίου όταν οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει το επιστημονικό πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται. Τα μαθήματα συνεχίζονται από 16 Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων τους.

Χρονοδιάγραμμα απόλυτης προετοιμασίας

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και δύο ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Από την ομάδα των Θετικών επιστημών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 1 ή 2 από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:

  • Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, επιλέγοντας το μάθημα των Μαθηματικών προσανατολισμού,
  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού,
  • Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Φυσική

4

Χημεία

3

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Σύνολο

9

 

Από τα παρακάτω μαθήματα οι μαθητές επιλέγουν 1 ή 2:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά προσανατολισμού

5

Βιολογία προσανατολισμού

2

 

 Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πραγματοποιούνται ΣΥΝΕΧΩΣ Διαγωνίσματα προσομοίωσης με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του χρόνου και του άγχους των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Πρόγραμμα Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Πρόγραμμα Β Λυκείου με παράλληλη προετοιμασία για τη Γ Λυκείου

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν το Σεπτέμβρη και εξαρτώνται από τα μαθήματα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που σκοπεύει να επιλέξει κάθε μαθητής στη Γ Λυκείου.
Στο φροντιστήριο μας η προετοιμασία ξεκινά από τη Β Λυκείου με στόχο να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, καθώς με το νέο εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, και έτσι αυξάνεται η ύλη των μαθημάτων αλλά και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές παρουσιάζονται, ξεχωριστά από το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα στον παρακάτω πίνακα.

Το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής παιδείας και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ Λυκείου.

Εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα μαθημάτων Ανθρωπιστικών σπουδών.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο

1

Αρχαία Προσανατολισμού - Διδαγμένο Κείμενο

1

Αρχαία Προσανατολισμού - Γραμματική

1

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2

Χημεία Γενικής Παιδείας

1

Φυσική Γενικής Παιδείας

1

   

Σύνολο

9

 

Εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα μαθημάτων Θετικών σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά προσανατολισμού

2

Φυσική προσανατολισμού

2

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2

Χημεία Γενικής Παιδείας

1

Φυσική Γενικής Παιδείας

1

   

Σύνολο

10Μαθήματα Προετοιμασίας Γ' Λυκείου (Ανθρωπιστικών σπουδών)

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Λατινικά Γ Λυκείου

1

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Γ' Λυκείου (Θετικών σπουδών)

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Φυσική Γ’ Λυκείου

1

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Γ' Λυκείου (Οικονομίας και Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΑΕΠΠ

1

ΑΟΘ

1

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

Πρόγραμμα Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η Α Λυκείου είναι καθοριστική τάξη. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι μεγαλύτερη και η αξιολόγηση γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, καθώς δεν είναι η πρώτη τάξη μετά το Γυμνάσιο αλλά η πρώτη μεγαλύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Η ύλη της Α Λυκείου με βάση το νέο πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρήζει ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αντιμετώπισης.
Η εμπειρία μας, το ευέλικτο πρόγραμμα μας και το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας, εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Μαθήματα

Ώρες

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

 

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

 

Χημεία

1

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

2

 

Έκθεση

1

 

Σύνολο

9


Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

logo

 Η 1η σου επιλογή
Διαθέτοντας 27 χρόνια εμπειρίας, έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό και πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης
που έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Μέλος της ΟΕΦΕ

oefe

Επικοινωνία

info(@)provoliserres.gr
  23210-45443
  Βενιζέλου 109-Σέρρες
Και εδώ...