Φροντιστήρια Προβολή Σέρρες

Επαγγελματικός προσανατολισμός

 

treeΟ επαγγελματικός προσανατολισμός βέβαια είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που δεν καταλήγει στην επιλογή Κατεύθυνσης και τις Πανεπιστημιακές σπουδές που θα ακολουθήσει κάθε μαθητής, αλλά συνεχίζεται με την επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, με την επιλογή επαγγέλματος και εργασιακού περιβάλλοντος. Περνά από πολλά εξελικτικά στάδια και ωριμάζει μαζί με το άτομο μιας και τροποποιούνται τα κριτήρια με τα οποία το άτομο αξιολογεί τα επαγγέλματα και οι αξίες που θεωρεί σημαντικές στην καριέρα που θα ακολουθήσει.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη των μαθητών, αλλά και των γονιών, για επιπλέον υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής αντικειμένου σπουδών. Πράγματι, η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες αλλαγές σε οικονομικό επίπεδο προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας μέσα στο οποίο οι νέοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν ένα αντικείμενο σπουδών, που να ταιριάζει στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά ταυτόχρονα να τους προσφέρει και θετικές επαγγελματικές προοπτικές.

Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν πρόσφατα διατυπωθεί αποσκοπούν να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους στις επιλογές τους. Καθοριστικοί παράγοντες θεωρούνται η προσωπικότητα του ατόμου, οι ικανότητές του, τα ενδιαφέροντά του, οι επαγγελματικές αξίες που αναζητά το άτομο στην εργασία του, η ηλικία και το φύλο, οι οικογενειακές επιρροές, καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

Έτσι, ο στόχος της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τους παράγοντες αυτούς προκειμένου να διασφαλιστεί το ταίριασμα της ιδιοσυγκρασίας και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου με το μελλοντικό του επάγγελμα.

 

 • Πως να αποφασίσω τι να σπουδάσω?

  Μια απόφαση που αφορά στις σπουδές ενός νέου ανθρώπου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθότι από αυτήν θα εξαρτηθεί η επαγγελματική του σταδιοδρομία που με τη σειρά της καθορίζει πολλές παραμέτρους της ζωής του.
  Ο καθένας, ανάλογα με τις φιλοδοξίες, τις δυνατότητες που αντικειμενικά έχει και με τη συμπαράσταση και καθοδήγηση γονέων, καθηγητών και συμβούλων σπουδών, επιλέγει προσανατολισμό σπουδών και στη συνέχεια σχολές για τις οποίες θέλει να είναι υποψήφιος.
  Η απόφαση, βέβαια, πρέπει να προκύψει μετά από αρκετή σκέψη και ορθολογική επεξεργασία όλων των στοιχείων, χωρίς βιασύνη και άγχος.
 • Επιλέγω μόρφωση ή επάγγελμα?

  Σε αυτή την πολύ κρίσιμη ερώτηση, δίνουμε δύο σύντομες απαντήσεις:
  Επιλέγω τη μόρφωση εκείνη που θα με οδηγήσει ταχύτερα στο επάγγελμα που επιθυμώ.
  Επιλέγω τη μόρφωση που θα μου δώσει την πληρότητα ως άνθρωπο και την επιστημονική επάρκεια ως επαγγελματία.
  Η τελική επιλογή, είναι φυσικά δική σας. Άλλωστε, σε αυτό το θέμα κανείς δε μπορεί να σας πει τι να κάνετε, ούτε να καθοδηγήσει την επιλογή σας, αφού το αποτέλεσμα που θα προκύψει καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του καθενός.
 • Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ?

  Ως προέκταση, του προηγούμενου προβληματισμού, συχνά τίθεται και το ερώτημα: Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ; Τα Πανεπιστήμια είναι (με την εξαίρεση της Ιατρικής) τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης και αποσκοπούν στην παραγωγή και μετάδοση της γνώσης και την ενίσχυση και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Στόχος τους είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν δημιουργικούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες. Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων δεν προετοιμάζουν τους υποψηφίους για ένα πολύ συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά τους καθιστούν ικανούς να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τομείς, μέσα στα πλαίσια που θέτει το επιστημονικό τους αντικείμενο. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι τετραετούς φοίτησης και παρέχουν στους φοιτητές τους θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση. Συνδυάζουν δηλαδή την ανάπτυξη του απαραίτητου θεωρητικού επιστημονικού υπόβαθρου με εκπαίδευση μέσω εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης. Στην πλειοψηφία τους, τα Τμήματα των ΤΕΙ παρέχουν σπουδές σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα και προσανατολίζονται στην προετοιμασία επαγγελματιών που φιλοδοξούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, ένα εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Πως καταλήγουμε ποιες Σχολές / Τμήματα θα δηλώσουμε στο Μηχανογραφικό και με ποια σειρά?

  Είναι προτιμότερο αρχικά, να αντιστρέψουμε τη σειρά της επιλογής και να αναρωτηθούμε ποιες Σχολές αποκλείουμε. Ξεκινάμε από τις Σχολές που για κάποιους λόγους αποφασίσαμε να αποκλείσουμε γιατί δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να σπουδάσουμε το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή για άλλους προσωπικούς λόγους. Στη συνέχεια, αξιολογούμε και κατατάσσουμε τις υπόλοιπες Σχολές με βάση τα δικά μας κριτήρια, τις δικές μας επιθυμίες και φυσικά τους περιορισμούς που υπάρχουν (για παράδειγμα, αν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα να σπουδάσουμε σε άλλη πόλη κ.λπ.). Η βαθμολογική Βάση μιας Σχολής σίγουρα καταδεικνύει σε ποιο βαθμό οι άλλοι υποψήφιοι επιθυμούν να εισαχθούν στη συγκεκριμένη Σχολή. Δεν πρέπει όμως να αποτελεί λόγο αποκλεισμού μιας Σχολής από τη δική μας λίστα επιλογών. Αν μια σχολή έχει πολύ υψηλή βάση – την οποία θεωρούμε ότι δε θα φτάσουμε – ή πολύ χαμηλή βάση – που αντίθετα απαξιώνουμε – δε σημαίνει ότι πρέπει να την απορρίψουμε. Σίγουρα, το σύνολο των μορίων που έχουμε συγκεντρώσει και οι βάσεις των προηγούμενων ετών είναι στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη, αλλά δεν αποτελούν τα μόνα κριτήρια για τις επιλογές μας. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο καταγράφουμε την επιθυμία μας να σπουδάσουμε σε ένα Τμήμα ή μια Σχολή και η σειρά με την οποία δηλώνουμε τις Σχολές, είναι ακριβώς η σειρά της προσωπικής μας προτίμησης. Αν επιθυμούμε να σπουδάσουμε σε μια Σχολή, τη δηλώνουμε πρώτη στο Μηχανογραφικό, ακόμη και αν τα μόρια που έχουμε συγκεντρώσει υπολείπονται της περυσινής βάσης. Αντίθετα, δε δηλώνουμε στις πρώτες μας προτιμήσεις Σχολές μόνο και μόνο επειδή έχουν υψηλότερες βάσεις από τα μόριά μας, αφού οι Βάσεις κάθε χρόνο διαμορφώνονται από πάρα πολλούς παράγοντες και είναι αδύνατο να προβλέψουμε πως θα κινηθούν οι Βάσεις την περίοδο της συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων. Αν οι βαθμολογίες των υποψηφίων είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τότε αναμένουμε γενικά άνοδο των Βάσεων στις Σχολές. Το στατιστικό όμως αυτό συμπέρασμα δεν συνεπάγεται ότι γνωρίζουμε ποιες ακριβώς Σχολές θα έχουν άνοδο στις Βάσεις τους ή πόση θα είναι αυτή η άνοδος. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στα Μηχανογραφικά είναι αυτές που θα καθορίσουν τελικά τις Βάσεις. Συμπερασματικά, στο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει με γνώμονα τις επιθυμίες μας να καταγράψουμε ρεαλιστικά και ορθολογικά τις προτιμήσεις μας και να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι όπως και αν διαμορφωθούν οι Βάσεις των Σχολών θα έχουμε ένα επιθυμητό για εμάς αποτέλεσμα.
 • 1

logo

 Η 1η σου επιλογή
Διαθέτοντας 27 χρόνια εμπειρίας, έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό και πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης
που έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Μέλος της ΟΕΦΕ

oefe

Επικοινωνία

info(@)provoliserres.gr
  23210-45443
  Βενιζέλου 109-Σέρρες
Και εδώ...